Církevní svatební obřad

Církevní svatební obřad
12 prosince, 2022 admin

Matrika vám zavřela dveře? Nezoufejte...

Svatební místo Penzion Nový Rybník

Máte stanovené datum, našli jste místo a zjistili jste, že matrika vás nemůže v daný den oddat? Naštěstí existuje několik oficiálních možností, jak zpečetit svůj manželský svazek a nezbláznit se z kompletního překopání vašeho svatebního dne. Jedním z řešení je církevní obřad.

Církevní obřad

Nechte se oddat na úřadě v jiný den

Ano, přesně tak to v praxi chodí a již jsem to několikrát zažil. Před svatbou mi nevěsta s ženichem sdělili, že je bude oddávat kamarád. Vyvalil jsem trochu oči a nechal si celou situaci vysvětlit. Snoubenci měli vybrané místo, datum a bohužel matrika je nemohla oddat. Domluvili se tedy se svědky a přišli se nechat oddat na úřad v jiný den. Nikomu se nic neřeklo, takže o woow efekt, slzičky a gratulace nikdo nepřišel. Kamarád si připravil perfektní řeč a nikdo nerozpoznal tento neoficiální obřad od toho oficiálního. Jaká je další možnost? 

Církevní obřad

Církevní obřad

Cože?? Církevní obřad ? Nejsem pokřtěná, nejsem pokřtěný. Oba jsme ateisti. Možná tyto myšlenky se vám teď honí hlavou. V klidu, existuje dnes několik církví, které umožňují vykonat církevní obřad mimo kostel aniž byste byli pokřtění. Nemusíte docházet ani na dlouhá sezení, kde se rozmlouvá o Bohu. V roce 2022 jsem zažil více církevních obřadů než úředních obřadů. A musím říct, že se mi i líbí více. Jsou více osobní, protože Farář(ka)/Pastor poví i něco málo o vás. Samozřejmě si neodpustí několik úryvků z Bible, ale zatím jsem nezažil, že by to někomu ublížilo.  

Jakého faráře, farářku či pastora kontaktovat?

Když je někdo absolutní profík a jeho řeč, projev a celkové vystoupení se mi líbí, beru si kontakt. U kohokoliv níže zmíněného nešlápnete vedle a církevní obřad si užijete. Neváhejte je kontaktovat a domluvit se: 

1. Dobroslav Makovička,  739 524 716

2. Pavel Knob, 739 600 235

3. Jaroslav Pechar, 739 244 833

4. Mikuláš Vymětal, 731 473 457

5. Leonardo Teca, 739 244 626

 

Jak církevní obřad probíhá a jak dlouho církevní obřad trvá?

V České republice existuje mnoho různých náboženství, která mohou poskytnout svatební obřadnost. Každé náboženství má své vlastní zvyklosti a tradice, ale některé prvky jsou společné pro všechny náboženské svatby.

Většina náboženských svatebních obřadů začíná příchodem nevěsty a ženicha do kostela nebo jiné svatyně či k oltáři. Obvykle jsou oba oblečeni do svatebních šatů. Poté následuje zahájení obřadu, během kterého je přečtena pasáž z náboženské knihy a pronášena modlitba. Následně následuje výměna slibů, kdy si nevěsta a ženich slibují navzájem svou lásku, věrnost a oddanost.

Dalším krokem obřadu je obvykle výměna snubních prstenů, které symbolizují nekonečnost a věčnost lásky. Poté následuje modlitba za novomanžele a jejich manželství. V některých náboženstvích se také koná další ceremoniál, například krátká procesí kolem oltáře nebo výměna svatebních svíček.

Po skončení obřadu následuje obvykle gratulace novomanželům, kdy se hosté přicházejí podívat na nevěstu a ženicha a přejí jim štěstí v manželství. Následně mohou hosté odejít na recepci nebo pokračovat v oslavách s novomanžely.

Každé náboženství má své vlastní zvyklosti a tradice, a protože je v České republice mnoho různých náboženství, mohou se různit i jednotlivé svatební obřady. Nicméně všechny mají společný cíl – slavit lásku a oddanost novomanželů a přát jim štěstí v novém životě společně.

Délka církevního obřadu je v průměru 35-50 minut vč. gratulací.

djpekos.cz