Církevní svatební obřad

Církevní svatební obřad
12 prosince, 2022 admin

Matrika vám zavřela dveře? Nezoufejte...

Svatební místo Penzion Nový Rybník

Máte stanovené datum, našli jste místo a zjistili jste, že matrika vás nemůže v daný den oddat? Naštěstí existuje několik oficiálních možností, jak zpečetit svůj manželský svazek a nezbláznit se z kompletního překopání vašeho svatebního dne. Jedním z řešení je církevní obřad.

Církevní obřad

Nechte se oddat na úřadě v jiný den

Ano, přesně tak to v praxi chodí a již jsem to několikrát zažil. Před svatbou mi nevěsta s ženichem sdělili, že je bude oddávat kamarád. Vyvalil jsem trochu oči a nechal si celou situaci vysvětlit. Snoubenci měli vybrané místo, datum a bohužel matrika je nemohla oddat. Domluvili se tedy se svědky a přišli se nechat oddat na úřad v jiný den. Nikomu se nic neřeklo, takže o woow efekt, slzičky a gratulace nikdo nepřišel. Kamarád si připravil perfektní řeč a nikdo nerozpoznal tento neoficiální obřad od toho oficiálního. Jaká je další možnost? 

Církevní obřad

Církevní obřad

Cože?? Církevní obřad ? Nejsem pokřtěná, nejsem pokřtěný. Oba jsme ateisti. Možná tyto myšlenky se vám teď honí hlavou. V klidu, existuje dnes několik církví, které umožňují vykonat církevní obřad mimo kostel aniž byste byli pokřtění. Nemusíte docházet ani na dlouhá sezení, kde se rozmlouvá o Bohu. V roce 2022 jsem zažil více církevních obřadů než úředních obřadů. A musím říct, že se mi i líbí více. Jsou více osobní, protože Farář(ka)/Pastor poví i něco málo o vás. Samozřejmě si neodpustí několik úryvků z Bible, ale zatím jsem nezažil, že by to někomu ublížilo.  

Jakého faráře, farářku či pastora kontaktovat?

Když je někdo absolutní profík a jeho řeč, projev a celkové vystoupení se mi líbí, beru si kontakt. U kohokoliv níže zmíněného nešlápnete vedle a církevní obřad si užijete. Neváhejte je kontaktovat a domluvit se: 

1. Dobroslav Makovička: +420 739 524 716

2. Pavel Knob, 739 600 235

3. Jaroslav Pechar, 739 244 833

4. Mikuláš Vymětal, 731 473 457

 

Jak církevní obřad probíhá a jak dlouho církevní obřad trvá?

V České republice existuje mnoho různých náboženství, která mohou poskytnout svatební obřadnost. Každé náboženství má své vlastní zvyklosti a tradice, ale některé prvky jsou společné pro všechny náboženské svatby.

Většina náboženských svatebních obřadů začíná příchodem nevěsty a ženicha do kostela nebo jiné svatyně či k oltáři. Obvykle jsou oba oblečeni do svatebních šatů. Poté následuje zahájení obřadu, během kterého je přečtena pasáž z náboženské knihy a pronášena modlitba. Následně následuje výměna slibů, kdy si nevěsta a ženich slibují navzájem svou lásku, věrnost a oddanost.

Dalším krokem obřadu je obvykle výměna snubních prstenů, které symbolizují nekonečnost a věčnost lásky. Poté následuje modlitba za novomanžele a jejich manželství. V některých náboženstvích se také koná další ceremoniál, například krátká procesí kolem oltáře nebo výměna svatebních svíček.

Po skončení obřadu následuje obvykle gratulace novomanželům, kdy se hosté přicházejí podívat na nevěstu a ženicha a přejí jim štěstí v manželství. Následně mohou hosté odejít na recepci nebo pokračovat v oslavách s novomanžely.

Každé náboženství má své vlastní zvyklosti a tradice, a protože je v České republice mnoho různých náboženství, mohou se různit i jednotlivé svatební obřady. Nicméně všechny mají společný cíl – slavit lásku a oddanost novomanželů a přát jim štěstí v novém životě společně.

Délka církevního obřadu je v průměru 35-50 minut vč. gratulací.